english file_7

 0    24 карточки    mszymanska9
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
skrzynia ze skarbami
moja ukryta skrzynia ze skarbami
начать обучение
treasure chest
my hidden treasure chest
ukryty
Ona ma wiele ukrytych talentów
начать обучение
hidden
She has lots of hidden talents
bądź gotów na to, chcesz to zrobić, przygotuj
Chcę tu pracować. Jestem na to gotowy. Jesteś na to gotowy? Możesz się teraz wycofać.
начать обучение
be up for it, want to do it, make it ready
I want to work here. I'm up for it. Are you up for it? You can withdraw.
działać na pełnych obrotach
начать обучение
działać na pełnych obrotach на английском языке
be up and running
zajmować (miejsce, czas)
zajmuje dużo miejsca.
начать обучение
to take up sth
it takes up a lot of space.
gromadzić się
Goście zaczęli zbierać się na obiad
начать обучение
gather, assemble
The guests began to assemble for dinner.
szkolić, trenować
начать обучение
instruct, to train in
podczas gdy, natomiast
ja muszę ciężko pracować, podczas gdy ty siedzisz w domu
начать обучение
whereas, while, on the other hand
I have to work hard, whereas you are sitting at home
wiedza, umiejętności specjalistyczne
Oni są sfrustrowani jego brakiem wiedzy specjalistycznej w tej dziedzinie.)
начать обучение
expertise, knowledge, specialist skills
They are frustrated by his lack of expertise in this field
wymyśleć
wymyśleć/ znaleźć pomysł
начать обучение
invent, come up with
come up with an idea/ sth
zastanowić się nad czym i, głęboko nad czymś rozmyślać
начать обучение
to think about sth & reflect on sth
losowy, przypadkowy
Natknąłem się na to przypadkowo.)
начать обучение
random, by chance
I stumbled upon it at random.
wspólczesny
Wiele ze współczesnej muzyki brzmi dla mnie jak hałas
начать обучение
contemporary, modern
Much of the contemporary music just sounds like noise to me
iść dobrze/ źle w szkole
начать обучение
go well / badly at school
robić coś z własnej woli,
начать обучение
do sth eagerly / do voluntarily
zakłócać, przerywać
начать обучение
disrupt
obowiązkowy
начать обучение
compulsory
niewiele
начать обучение
a little
wiemy mało
начать обучение
We know little/ we know very little
wysuszony na pieprz
начать обучение
as dry as a bone
polegać na zdrowym rozsądku
начать обучение
rely on common sense
pranie mózgu
начать обучение
Brainwash
przekraczaś dozwolone granice
jeśli przekroczysz (dozwolone) granice będziesz ukarany
начать обучение
to overstep the mark/ you exceed the allowed limits
if you overstep the mark ypu will be panish.
surowe, surowe, wymagające
начать обучение
strict, severe, demanding

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.