english class B1 UNIT 5 VOCABULARY

 0    39 карточки    anetaewa1976
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
1. imprezy sportowe
начать обучение
1 sporting events
2. szatnia
начать обучение
2. changing room
3. strój sportowy
начать обучение
3. kit
4. boisko sportowe
начать обучение
4. pitch
5. tablica wynikłw
начать обучение
5. scoreboard
6. stadion
начать обучение
6. stadium(stejdiem)
7. tłum
начать обучение
7. crowd
8. sporty indywidualne
начать обучение
8. individual sports
9. sporty halowe
начать обучение
9. indoor sports
10. sportyna świezym powietrzu
начать обучение
10. outdoor sports
11. zawodnik/zawodniczka
начать обучение
11. sportsman/sportswoman
12. sportowiec/sportowcy
начать обучение
12. sportdperson/sportspeople
13. podnieść
начать обучение
13. raise
14. zadbać o formę
начать обучение
14. get fit
15. ciężary
начать обучение
15. weights
16. Pozwól że spróbuję
начать обучение
16. Let me have a go
17. Nie za biera to zbyt wiele czasu
начать обучение
17. It doesn't take long
18. Wazne aby używać tego codziennie
начать обучение
18. The important thing is to use them everyday
19. przegrac/wygrac
начать обучение
19. lose / win
20. widz
начать обучение
20. spectator
21. ochotnik
начать обучение
21. volunteer
22. konkurs/zawodnik
начать обучение
22. competition/competitor
23. sprzęt
начать обучение
23. equipment(ikłipment)
24. lina
начать обучение
24. rope
25. chodzenie po linie/osoba chodząca po, inie
начать обучение
25. slackline/slackliner
26. poprawić się/ulepszyć
начать обучение
26. improve
27. trenować/ trening
начать обучение
27. practise/practice
28. bieg/biegacz/bieganie
начать обучение
28. run/runner/running
29. trenować (kogoś)/trener
начать обучение
29. coach/coach
30. Nie bądź głupi
начать обучение
30. Don't be daft!
31. Poważnie?
начать обучение
31Seriously?
32.Życz mi szczęścia
начать обучение
32. Wish me luck!
czasowniki złożone z up
начать обучение
phrasal verbs
33. skończyć jako...
начать обучение
33. end up .......
34. poddać się
начать обучение
34. give up
35. odebrać
начать обучение
35. pick up
36. zorganizować /ustawić
начать обучение
36. set up
37. zaczać uprawiać (sport)
начать обучение
37. take up
38. posprzątać
начать обучение
38. tidy up

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.