E-mails - E-mail-uri

 0    39 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
Thank you for your email dated...
начать обучение
Vă mulțumim pentru e-mail din data de...
I am pleased to inform that...
начать обучение
Mă bucur să informez că...
Please find attached my CV.
начать обучение
Găsiți atașat CV-ul meu.
In / with reference to your email... / Further to your email...
начать обучение
În legătură cu / cu referire la e-mail-ul dumneavoastră... / Trecând la e-mail-ul dumneavoastră...
Looking forward to further cooperation,
начать обучение
Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm în continuare,
If we could be of any further assistance, please contact us.
начать обучение
Dacă v-am putea fi de ajutor, vă rugăm să ne contactați la...
We are interested in... and we would like to know...
начать обучение
Suntem interesați de... și am dori să știm...
+32 карточки
Урок является частью курса
"Business Romanian"
(всего 942 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.