Divine Wlkn. tydz. 3 pon. Ap 7,1-17

 0    25 карточки    kaztrz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Apocalypse
начать обучение
Apokalipsa
east
The sun rises in the east.
начать обучение
wschód
Słońce wschodzi na wschodzie.
damage
начать обучение
szkoda, krzywda
harm
начать обучение
szkoda, krzywda
the Earth, earth
Our planet is called the Earth.
начать обучение
Ziemia (jako planeta), ziemia, gleba, nora (np. dla lisa), uziemienie (przewód uziemiający)
Nasza planeta nazywa się Ziemia.
144000
начать обучение
144000
12000
начать обучение
12000
Judah
начать обучение
Juda
Reuben
начать обучение
Reuben
Asher
начать обучение
Asher
Naphtali
начать обучение
Naphtali
Simeon
начать обучение
Simeon
Levi
начать обучение
Levi
Issahar
начать обучение
Issahar
Zebulun
начать обучение
Zabulona
Benjamin
начать обучение
Benzoes
hand, hands
начать обучение
ręka, ręce
creature
The creature in the lake appeared to be half-fish, half-person.
начать обучение
istota
Stworzenie w jeziorze wyglądało jak pół-ryba, pół człowiek.
safely
The plane landed safely.
начать обучение
bezpiecznie
Samolot wylądował bezpiecznie.
persecution
начать обучение
prześladowanie
neither
I could neither work nor sleep.
начать обучение
ani
Nie mogłem ani pracować ani spać.
scorch, scorching
начать обучение
przypiekać, popażyć, upalny
centre
Let's meet in the centre.
начать обучение
środek, wyśrodkować, centrum (uwagi)
Spotkajmy się w centrum.
below
начать обучение
poniżej, pod
below somebody
начать обучение
poniżej czyjejś godności

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.