Divine czw. przed Wniebowst. 1J 3,1-10

 0    20 карточки    kaztrz
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
lavish, lavished
начать обучение
obdarować
let
начать обучение
niech, pozwolić, umożliwić
refuse, refused
начать обучение
odmówić, odmówił
reveal, revealed
начать обучение
ujawnić, ujawnił
really
Did he really move to the US?
начать обучение
naprawdę / rzeczywiście
Czy on naprawdę przeprowadził się do Stanów?
surely
начать обучение
zapewne, oczywiście, naturalnie
entertain, entertains
начать обучение
zabawiać, bawić, podejmować (np. gości), ustosunkowywać się, rozważać
pure
His heart is pure.
начать обучение
czysty
Jego serce jest czyste.
break
начать обучение
chwila relaksu, łamać
appear, appeared
начать обучение
pojawić się, pojawił
abolish
начать обучение
znieść, unieważnić
devil
начать обучение
diabeł
undo
начать обучение
anulować, rozwiązać, cofnąć
astray
начать обучение
zabłąkany
sinful
начать обучение
grzeszny
sinner
начать обучение
grzesznik
beget, begot, begotten
начать обучение
spłodzić, spowodować
seed
Plant a seed in the garden and watch it grow into a beautiful bush.
начать обучение
nasienie / ziarnko
Posadź nasiono w ogrodzie i obserwuj, jak rośnie i przekształca się w piękny krzew.
remain, remains
начать обучение
pozostać, szczątki
distinguish
начать обучение
rozróżnić, rozpoznać

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.