словарь румынский - польский

limba română - język polski

treizeci на польском языке:

1. trzydzieści trzydzieści


trzydzieścioro dzieci
John skończył wczoraj trzydzieści lat.
Jest trzecia trzydzieści.
trzydzieści centymetrów wyżej
Szkoła zaczyna się o ósmej trzydzieści.
Pięć razy siedem to trzydzieści pięć.
Dziś rano wstałem o szóstej trzydzieści.
Pociąg odjeżdża co trzydzieści minut.
Pewnego dnia było trzydzieści stopni.
To będzie kosztować trzydzieści euro.
Trzydzieści dni mają wrzesień, kwiecień, czerwiec i listopad.
Chodzę do toalety co trzydzieści minut.

Польский слово "treizeci«(trzydzieści) встречается в наборах:

Rumuński, liczby wersja 1.
Liczby po rumuńsku
Liczby - Numere
Numery - Numere
Dwadzieścia i wzwyż