словарь польский - турецкий

język polski - Türkçe

hojny на турецком языке:

1. cömert cömert


Adem cömert bir adam.

Турецкий слово "hojny«(cömert) встречается в наборах:

Cechy osobowości po turecku
charakter części ciała
Przymiotniki, zaimki
Turecki podstawowy