словарь польский - итальянский

język polski - italiano

ocean на итальянском языке:

1. oceano oceanoИтальянский слово "ocean«(oceano) встречается в наборах:

Geografia - Geografia (Livello B2) - Geografia - G...
Słownictwo plażowe po włosku