словарь польский - английский

język polski - English

odziedziczyć на английском языке:

1. to inherit to inherit


I'm going to inherit £2,000 from my uncle.
Well, apparently he's going to inherit the earth.

Английский слово "odziedziczyć«(to inherit) встречается в наборах:

Bednarski - Agnieszka - Lista 8 E-P
"New Matura Success" - Pre-Intermediate Unit 11
Słówka do egzaminu cz. XV
"Władaj i gadaj cz. 2" - rozdział 28 - pieniądze, ...
Money NeEnglish File intermediate

2. come into


You'll come into a lot of money after his death.
Anthony’s nephew has come into his property. Don’t tell me her family problems didn’t come into the argument.

Английский слово "odziedziczyć«(come into) встречается в наборах:

Phrasal verbs z come, get, give, look z ksiażki FC...
Angielski do nauki speak up2
Unit 3 podsumowanie
czasowniki frazowe be-make
od "bring" do come"

3. take after