словарь итальянский - норвежский

italiano - Norsk

raccogliere на норвежском языке:

1. samle samle


samle på frimerker - samle opplysninger - samle støv-

2. velge velge


Det viktige er hvilken del vi velger å handle etter