словарь итальянский - чешский

italiano - český jazyk

recentemente на чешском языке:

1. nedávno


Ten, kdo si ještě nedávno myslel, že něco řídí, leží najednou nehybně v dřevěné bedně, a když lidé kolem vidí, že už není takový človĕk k ničemu, jednoduše ho spálí v peci.