словарь французский - турецкий

Français - Türkçe

raisonnable на турецком языке:

1. makul makul


Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.
Önerin makul görünüyor.
Onu icat eden profesör, üniversiteden makul bir ücret hakkına sahip