словарь французский - турецкий

Français - Türkçe

cinquante на турецком языке:

1. elli


Babam elli yaşında.
Britanyalı kadınların yüzde elli ikisi seks için çikolatayı tercih ediyor.
On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz.

Турецкий слово "cinquante«(elli) встречается в наборах:

Fransızcada Sayılar
Nombres en turc