словарь французский - польский

Français - język polski

urgent на польском языке:

1. pilny pilny


On jest pilnym studentem.
Jake jest bardzo pilnym uczniem. Zawsze dostaje dobre oceny.
Jest do ciebie pilny telefon.
stefan jest pilnym uczniem
Ten chłopczyk jest bardzo pilny.
To bardzo pilny uczeń.
Twoj syn jest pilny.
Już nie jest taki pilny jak był wcześniej.
On jest podobno pilny.

Польский слово "urgent«(pilny) встречается в наборах:

Unité 5 - Leçon 2 - Consulter un médecin
300 najważniejszych określeń po francusku 151 - 175
veebes sur l'emloi du subjonctif
Unité 2 Vite et bien
egzamin z francuskiego