словарь французский - польский

Français - język polski

plaire на польском языке:

1. podobać się podobać sięПольский слово "plaire«(podobać się) встречается в наборах:

czasowniki nieregularne z passe compose
Koniugacja cz. nieregularnych: le présent
Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...
Les verbs - czasowniki francuskie
Edgard Francuski Kurs Podstawowy Lekcja 5 Uczucia ...

2. podobać podobać


Nie rozumiem, jak mógł cię się ten film podobać.