словарь французский - польский

Français - język polski

l'ambiance на польском языке:

1. atmosfera atmosfera


W zespole jest dobra atmosfera.
Jaka atmosfera panowała na imprezie?
Na przyjęciu u Jacka panowała raczej zła atmosfera.
atmosfera rodzinnych posiłków jest przytulna
W tym biurze jest przyjacielska atmosfera.
W tym hotelu panuje domowa atmosfera.
Kiedy wszedł, atmosfera usztywniła się.
Atmosfera tego miejsca jest tajemnicza.

Польский слово "l'ambiance«(atmosfera) встречается в наборах:

Pan od francuskiego 2
slownictwo francuski
dialogi francuska literka
francuski a1