словарь французский - норвежский

Français - Norsk

heureux на норвежском языке:

1. fornøyd fornøyd


Han var fornøyd da han gikk ut fra frisøren.
Gudene er fornøyde

2. glad glad


Jeg er glad å se deg.
glad, glad, [glade] glade gladere/gladest