словарь французский - литовский

Français - lietuvių kalba

non на литовском языке:

1. ne ne


Tavo tėvas buvo Paryžiuje, ar ne?
Ne tavo reikalas.
Jie ne maži vaikai.
Nepažįstu ne vienos iš šių seserų.
Ak ne! Mano namas dega!
Tai ne sakinys.
Jei ne oras ir vanduo, mes negalėtume gyventi.
Ne, ačiū.
Mano tėvas moka plaukti, bet mano motina ne.
Ši lenta yra ne juoda o žalia.

Литовский слово "non«(ne) встречается в наборах:

Kiti naudingi žodžiai: 1 - 31
10 žodžių per 10 sekundžių - 10 mots en 10 secondes