словарь французский - литовский

Français - lietuvių kalba

mal на литовском языке:

1. blogai blogai


Blogai jaučiuosi.
Jaučiausi blogai.

Литовский слово "mal«(blogai) встречается в наборах:

Prieveiksmiai ir kiti žodžiai

2. skausmas skausmas