словарь испанский - шведский

español - Svenska

idioma на шведском языке:

1. språk språk


Troligt är att inget språk fullständigt saknar lånord.
Sverige har sitt eget språk.
Förr trodde man att bara människor kunde använda språk.
Det är ingalunda lätt att bemästra ett främmande språk.
Det finns mer än 4000 språk i världen.
Jag gillar främmande språk!