словарь испанский - польский

español - język polski

quince на польском языке:

1. piętnaście piętnaście


piętnaście ziemniaków
piętnaście, a niech to!
One kosztują piętnaście dolarów.
Dziesięć + pięć = piętnaście
Rząd odsunął o piętnaście dni datę zapłaty podatku.
Budynek ma piętnaście okien.
Dziesięć tysięcy dodać pięć tysięcy pięćset daje piętnaście tysięcy pięćset.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
Dobrze, przetłumaczę jeszcze piętnaście zdań z niemieckiego i idę.
Wstawajcie o piętnaście minut z rana wcześniej.
Za piętnaście trzecia.
Łącznie jest piętnaście osób.

Польский слово "quince«(piętnaście) встречается в наборах:

Liczby i Liczebniki - Los Números y Numerales
Ważne daty z historii Polski 960-1138
Liczebniki
Miejsca pracy, zawody, odmiana czasowników i 1-15
tema: numery od 0 do 20 [hiszpański]