словарь испанский - нидерландский

español - Nederlands, Vlaams

peligro на голландском языке:

1. Gevaar Gevaar


We zijn buiten gevaar.
Er schuilt veel gevaar in 's avonds hier rond te lopen.
Gevaar gezien, gevaar vermeden.
Het lijkt er op dat we aan het gevaar zijn kunnen ontsnappen.
Ik heb hem gewaarschuwd voor het gevaar.
De toekomst van onze onderneming is in gevaar. De laatste jaren hebben we voortdurend verlies geleden.
Omdat hij het gevaar bespeurde, ging hij ervandoor.
Men zegt dat dit geneesmiddel niet zonder gevaar is.
Hij voelde het gevaar en ging op de vlucht.
Wanneer ze in gevaar zijn, vluchten ze.
Hij maakte me opmerkzaam op het gevaar.
Hij is zich van het gevaar bewust.
Hij heeft het zijn vriend gered op gevaar van zijn eigen leven.
Zij waarschuwden het schip voor een gevaar.
Dat zal u in gevaar brengen.