словарь английский - польский

English - język polski

vandalism на польском языке:

1. wandalizm


Kto jest odpowiedzialny za ten akt wandalizmu?
Malowanie ścian budynku to wandalizm.

Польский слово "vandalism«(wandalizm) встречается в наборах:

wydzrzenia i zjawiska społeczne - przestępczość
Dział 6 (2) przestępstwa i przestępcy
Unit 14 Życie społeczne Repetytorium ósmoklasisty ...
prawo i przestępczość / przestępstwa i wykroczenia
słówka państwo i społeczeństwo

2. dewastować