словарь английский - польский

English - język polski

reasonable на польском языке:

1. sensowny sensowny


On zawsze udziela sensownych rad.

Польский слово "reasonable«(sensowny) встречается в наборах:

EATING PLACES/DIETING/OTHER rep. mac. unit 6
Inne terminy związane z żywieniem
DZIAŁ 6 MACMILLAN DESCRIBING FLAVOURS, UTENSILS, E...
Success Upper Intermediate Unit 3
Przymiotniki z przyimkami

2. rozsądne rozsądne


Nie jest rozsądne sądzić, że ta reguła ma zastosowanie w każdych warunkach.
Uznaliśmy, że rozsądne będzie nie kontyuować wycieczki.
Jego żądania są rozsądne.
To bardzo rozsądne, że nie przyjął łapówki.
Rozsądne jest, byś spłacał co miesiąc kartę kredytową.
Twoje sugestie wydają się rozsądne.

Польский слово "reasonable«(rozsądne) встречается в наборах:

Personal Feelings, Opinions, Experiences
company and community 6.1 , 6.2
unit 2 houses and homes
42. WYNAJMOWANIE MIESZKAŃ
4. Sir Henry Baskerville

3. uzasadniony


uważam jego zarzut za całkowicie uzasadniony

Польский слово "reasonable«(uzasadniony) встречается в наборах:

Państwo i społeczeństwo - karta pracy
facing challenges
Breaking the Barriers

4. zasadnyПольский слово "reasonable«(zasadny) встречается в наборах:

U 10. Company Law - General Meetings
(1) Companies II
TED v3 credible
companies II

5. rozsądna płacaПольский слово "reasonable«(rozsądna płaca) встречается в наборах:

PRACA I PIENIĄDZE

6. odpowiedni


Szukam odpowiedniej szkoły dla mojej córki
Obsługa klienta była odpowiednia.
Nie mam odpowiednich butów.
Załóż coś odpowiedniego na kolację, Jane.
Czy możesz znaleźć mi bardziej odpowiedni pokój? Ten jest zbyt głośny.
Właściwie to wydaje mi się, że jego reakcja jest całkiem odpowiednia.
w odpowiednim czasie
Problem odpowiedni do dyskusji w klasie.
Pracownicy noszą nieodpowiednie buty ochronne
odpowiedni, wystarczający, adekwatny, właściwy, do
Czy to odpowiedni pracownik to tego właśnie wydziału?
Oczywiście, przedostatni wagon jest odpowiedni dla rowerów i większego bagażu, w tym sprzętu sportowego.
Strony oświadczają, że przy wykonywaniu swych (odpowiednich) obowiązków będę dokładały należytej staranności.
Próbuję znaleźć bardziej odpowiednie słowa, by to opisać.
odpowiedni, właściwy, stosowny, dogodny, należyty

Польский слово "reasonable«(odpowiedni) встречается в наборах:

MONEY money;)

7. rozważny


Musimy postępować rozważnie z pieniędzmi podatników, a to nie jest rozważny budżet.
Powinienem go nazwać miłym i rozważnym człowiekiem.

Польский слово "reasonable«(rozważny) встречается в наборах:

cechy charakteru s