словарь английский - польский

English - język polski

kangaroo на польском языке:

1. kangur kangur


Kangur skacze bardzo wysoko.
Jeśli chcesz zobaczyć kangury, to możesz pojechać do Australii.
Uwielbiam kangury.
Struś nie potrafi latać, tak jak i kangur.

Польский слово "kangaroo«(kangur) встречается в наборах:

Świat Zwierząt - The World of Animals
Dominik Steps plus 4 Unit 4 Słówka
2. ANIMALS - zwierzęta (all+podst)
zwierzęta cd, miejsca cd, materiały cd, wyrażenia ...
Zwierzęta (Animals)