словарь английский - литовский

English - lietuvių kalba

immediately на литовском языке:

1. tuojau tuojau


Manau, kad traukinys tuojau atvažiuos.