словарь английский - люксембургский

English - Lëtzebuergesch

year на люксембургском:

1. Joer Joer


E gudde rutsch an d'neit Joer!