словарь английский - люксембургский

English - Lëtzebuergesch

boyfriend на люксембургском:

1. Frënd Frënd


Hien ass mäi beschte Frënd.
Wéi al ass däi Frënd?

На люксембургском слово "boyfriend«(Frënd) встречается в наборах:

Leit - People