словарь английский - чешский

English - český jazyk

water на чешском языке:

1. voda voda


Voda mrzne při 0 stupních.
Kde domov můj? Kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to jest ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj!

Чешский слово "water«(voda) встречается в наборах:

1000 nejdůležitějších podstatných jmen 1 - 50
Užitečná podstatná jména - Useful nouns
Nápoje anglicky