словарь английский - чешский

English - český jazyk

something на чешском языке:

1. něco


Zkusme něco!
Ten, kdo si ještě nedávno myslel, že něco řídí, leží najednou nehybně v dřevěné bedně, a když lidé kolem vidí, že už není takový človĕk k ničemu, jednoduše ho spálí v peci.

Чешский слово "something«(něco) встречается в наборах:

Užitečná podstatná jména - Useful nouns