словарь английский - чешский

English - český jazyk

impolite на чешском языке:

1. nezdvořilý nezdvořilýЧешский слово "impolite«(nezdvořilý) встречается в наборах:

Povahová přídavná jména anglicky