словарь немецкий - польский

Deutsch - język polski

klettern на польском языке:

1. wspinać się wspinać się


Jednak, nie planujemy tylko chodzić na długie piesze wycieczki, ale także wspinać się jako, że jest wiele interesujących wspinaczkowych szlaków dla alpinistów w Tatrach.
Koty potrafią wspinać się na drzewo.
wspinać się na górę
Uwielbiam wspinać się i jeździć na nartach w górach.
wspinał się wspinać się na szczy wspinać się na drzewa
wspinać się po ścianach

Польский слово "klettern«(wspinać się) встречается в наборах:

ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE - czas wolny
Ich und du klasa 4 lekcja 6 słówka i dialogi
Sport (Sport)
DDK_3 Die Ferien sind vorbei
formy spędzania czasu wolnego

2. wspinać wspinać


wspinać się po schodach
Musieliśmy się wspinać i schodzić po zboczach.

Польский слово "klettern«(wspinać) встречается в наборах:

niemiecki sport

3. wspiąć się wspiąć się


Moja praca bylo wspiąć się na dzwonnice.

4. wspinaczka wspinaczka


Czy wspinaczka jest niebezpiecznym rodzajem sportu?
skalna wspinaczka
Wspinaczka na szczyt trwała 6 godzin.

Польский слово "klettern«(wspinaczka) встречается в наборах:

Niemiecki wymiana
nazwy sportów