словарь немецкий - польский

Deutsch - język polski

imitieren на польском языке:

1. imitować imitować


Irene Pepperberg, uczona z Northwestern University, odkryła, że papuga nie tylko umie imitować ludzi, ale i uczy się znaczenia słów.

Польский слово "imitieren«(imitować) встречается в наборах:

em neu B2, Kapitel 2
niemiecki 1 rozdział
Transkription 5.2 (2)
Goethe B2.1 Teil II
Kapitel 3 i 4

2. udawać


udawać ze śpi
Niektórzy będą udawać uśmiech i że są przyjacielscy.
On lubi udawać intelektualistę.
Kano, możesz udawać płacz, byle nie za często.

Польский слово "imitieren«(udawać) встречается в наборах:

Deutsch Verben