словарь немецкий - польский

Deutsch - język polski

abgeben на польском языке:

1. oddawać


Proszę oddawać arkusze odpowiedzi.

Польский слово "abgeben«(oddawać) встречается в наборах:

książka druga, rozdział dziewiąty cz 1
Fit in Deutsch 2 słówka str. 1
Słówka z podręcznika na pp
FIT 2 słówka str.1
Clean up the world

2. pozostawiać


Nie lubię pozostawiać ludzi bez odpowiedzi.
Szkoda pozostawiać grunt bez uprawy.

Польский слово "abgeben«(pozostawiać) встречается в наборах:

Słownictwo na literę A część 1
Schulabschluss - und was dann?
moje lekcje niemieckiego
26. Lektion Imperfekt
4, 5, 6 nowa książka

3. oddać


Chciałbym oddać do naprawy
Muszę oddać moje sprawozdanie do przyszłej środy.
Obiecuję ci oddać kasetę video w ciągu tygodnia.
Miłości nie można ukraść, nie można jej też nikomu oddać.
Musisz oddać mu tę książkę.
Prace domowe proszę koniecznie oddać do jutra.
Ann Nixon Cooper, podobnie jak miliony innych wyborców, stała w kolejce, by oddać głos w tych wyborach. Jedno ją wyróżnia: ma 106 lat.
Pewnie zapomni mi oddać książkę.
oddać głos na kogoś
Musi oddać profesorowi pracę doktorską do końca miesiąca.
Czy jesteś zdecydowany oddać swój los w jej ręce?
Każdy uczeń musi co tydzień oddać wypracowanie.
Powinniśmy do piątku oddać wypracowania
oddać rozprawkę
Trzeba mu oddać, że przy ograniczonych zasobach ludzkich i kapitałowych zrobił najwięcej jak mógł.

Польский слово "abgeben«(oddać) встречается в наборах:

Niemiecki w tłumaczeniach: 21 - 30
alle infos zum esc2019
unregelmäßige Verben
czasowniki nieregularne
musze poprawić

4. dawać


Ja nie mogę ci dawać wszystkich moich pieniędzy.
wydawać przyjęcie
Nie mogę dawać ci korepetycji, jestem twoją nauczycielką.
nalewać i podawać kawę
Nie wolno dawać alkoholu dzieciom.
Nie powinniśmy dawać dzieciom zbyt słodkich rzeczy.
Lepiej dawać niż brać.
Trzeba zawsze dawać z siebie to, co najlepsze.
Lubię dawać prezenty rodzinie i przyjaciołom.
Chyba już jestem w wieku, że mogę dawać rady młodszym.

Польский слово "abgeben«(dawać) встречается в наборах:

Menschen 2.1 Lektion 5