Demostenes Homework (01.08.18)

 0    9 карточки    rusala
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
make phone calls
начать обучение
dzwonić
have meetings
начать обучение
mieć spotkania
give presentations
начать обучение
dać prezentacje
meet customers
начать обучение
spotkać klientów
I'm in charge of marketing all new products
начать обучение
Jestem odpowiedzialny za marketing wszystkich nowych produktów
I manage a team of eight software engineers
начать обучение
Zarządzam zespołem ośmiu inżynierów oprogramowania
I deal with any technical problems
начать обучение
Zajmuję się problemami technicznymi
I responsible for sales in Western Europe
начать обучение
Odpowiadam za sprzedaż w Europie Zachodniej
I report directly to Jordi Martinez
начать обучение
Zgłaszam się bezpośrednio do Jordi Martineza

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.