daty historia dział 2

 0    38 карточки    emihappylove
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
1815r.
начать обучение
likwidacja księstwa warszawsiego powstanie królestwa polskiego wolnego miasta kraków(rzeczpospolitej krakowskiej) oraz księstwa poznańskiego
1824 r.
начать обучение
utworzenie sejmu prowincjonalnego w księstwie poznańskim którego obrady toczyły sie w języku polskim
1818 r.
начать обучение
pogrzeb tadeusza kosciuszki
do 1831
начать обучение
w wielkim księstwie poznańskim namiestnikiem był polak książę Antonii Radziwiłł
od 1807
начать обучение
uwłaszczanie chłopów i wprowadzanie reform na wsi w prusach
1823
начать обучение
rozpoczęto uwłaszczanie chłopów w wielkim ksiestwie poznańskim
1848
начать обучение
rozpoczęcie uwłaszczania chłopów w zaborze austryjackim
1825
начать обучение
wprowadzenie obowiązku szkolnego od 6 roku życia w wielkim księstwie poznańskim
1817
начать обучение
powstanie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich w Lwowie - Józef Maksymilian Ossoliński
1945 r.
начать обучение
zmiana granic polski
1826
начать обучение
śmierć józefa zajączka
1816r.
начать обучение
założenie Uniwersytetu Warszawskeigo
1825 r.
начать обучение
powstanie towarzystwa kredytowego ziemskiego
1828
начать обучение
założenie banku polskiego
1819 r.
начать обучение
w królestwie polskim wprowadzono kontrolę treści prasy i innych publikacji
29/30 listopada 1830
начать обучение
wybuch powstania listopadowego
5 grudnia 1830
начать обучение
dyktatorem powstania zostaje Józef Chłopicki
25 stycznia 1831
начать обучение
detronizacja cara mikołaja 1
25 luty 1831
начать обучение
bitwa pod grochowem-nierozstrzygnięta
14 luty 1831
начать обучение
bitwa pod stoczkiem-Polacy wygrali
31 marzec 1831
начать обучение
bitwa pod wąwrem + bitwa pod dębami wielkimi-Polac wygrali
10 kwiecień 1831
начать обучение
bitwa-Iganie- polacy wygrali
18-19 kwiecień
начать обучение
bitwa pod boremelem-polacy wygrali
26 maj 1831
начать обучение
bitwa pod ostrołęką- rosjanie wygrali
6-7 wrzesień 1831
начать обучение
bitwa w warszawie rosjanie wygrali
grudzień 1831
начать обучение
powstanie komitetu narodowego polskiego z joahimem lelewelem na czele
1832
начать обучение
wprowadzenie statutu ograniczonego w królestwie polskim
1833
начать обучение
stan wojenny w królestwie polskim
1847
начать обучение
ustanowienie rosyjskiego kodeksu karnego
1840
начать обучение
odwołanie Flottwella
1835
начать обучение
powstanie tajnego stowarzyszenie ludu polskiego
21/22 luty 1846
начать обучение
powstanie krakowskie
listopad 1846
начать обучение
kraków wcielono do austrii
luty 1846
начать обучение
chłopi atakują szlachtę (rabacja/rzeź galicyjska)
1848
начать обучение
początek wiosny ludów
20 marca 1848
начать обучение
utworzenie komitetu narodowego w poznaniu
11 kwiecień 1848
начать обучение
zawarcie porozumienia miedzty komitetem narodowym a wysłannikami władz pruskich
29 kwiecien-9maja 1848
начать обучение
powstanie w wielkoposlce

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.