Cześć pierwsza

 0    65 карточки    nananatka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
przeciwodleżynowy
начать обучение
antibedsore
niepelnosprawny
начать обучение
handicapped
ułomność/ brak
начать обучение
deficiency
wózek inwalidzki
начать обучение
a wheelchair
uraz/ rana
начать обучение
an injury
dostosować
начать обучение
to adjust
wysokość
начать обучение
height
wysięgniki
начать обучение
outriggers
cecha
начать обучение
a feature
wymaganie
начать обучение
A requirement
próżnia
начать обучение
vacuum
podparcie
начать обучение
A support
zapewniać/ dostarczać
начать обучение
to provide
rozrywka
начать обучение
entertainment
poprawiać/polepszyć
начать обучение
to improve
niewątpliwie
начать обучение
undoubtedly
jedna osoba na siedem
начать обучение
one person in seven
do pewnego stopnia
начать обучение
to some degree
być napędzanym przez
начать обучение
to be powered by
odpowiadać indywidualnym potrzebom użytkowników
начать обучение
to meet the needs of individual users
według, zgodnie z
начать обучение
according to
chronić przed szkodliwym działaniem
начать обучение
to protect from harmful effects
zapewnić komuś wygodę
начать обучение
to provide somebody with comfort
przynosić korzyści
начать обучение
to provides benefits
umożliwiać zdalne sterowanie
начать обучение
to enable remote control
umożliwiać
начать обучение
to makes it possible to
być przeznaczonym do
начать обучение
be intended to
z powodu
начать обучение
due to
składa się
начать обучение
consist of
dziekan
начать обучение
dean
makulatura
начать обучение
wastepaper
obróbka
начать обучение
treatment
uszlachetniać, obrabiać
начать обучение
to refine
włókno
начать обучение
fiber
stożkowy
начать обучение
conical
właściwości, cechy
начать обучение
properties
osiągnąć
начать обучение
to achieve
odporność
начать обучение
resistance
wzrastać
начать обучение
to increase
liczny
начать обучение
numerous
istotny, znaczący
начать обучение
significant
wykorzystanie
начать обучение
utilization
solidność, niezawodność
начать обучение
reliability
walec
начать обучение
a cylinder
klient, kontrahent
начать обучение
A customer
zachowanie, konserwacja
начать обучение
maintenance
płyta
начать обучение
a plate
ponaddźwiękowy
начать обучение
ultrasonic
wytwórnia papieru
начать обучение
paper mill
zrównoważony
начать обучение
sustainable
zastąpić
начать обучение
replace
uzyskać dobrą wydajność, skuteczność
начать обучение
achieve good efficiency
obniżenie kosztów obróbki
начать обучение
reduction of treatment costs
w następujący sposób
начать обучение
as follows
być dostosowanym do wymagań klientów
начать обучение
to be adjusted to the user's demands
zwiększyć odporność na wysoką temperaturę
начать обучение
increase heat resistance
zmniejszenie kosztów energii wejściowej
начать обучение
reduction of the input energy
liczne poprawki, ulepszenia
начать обучение
numerous improvements
najnowsze kierunki rozwoju
начать обучение
recent development trends
spełnić wymagania
начать обучение
meet the requirements of
opracować nowe technologie
начать обучение
develop new technologies
ochrona środowiska
начать обучение
environmental protection
papka
начать обучение
pulp
właściwości
начать обучение
properties
istotny
начать обучение
crucial

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.