Czasowniki tworzące czas przeszły z czasownikiem haben

 0    50 карточки    damianstasiak
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
ukończyć studia/ szkołę
Laura ukończyła studia cztery dni temu.
начать обучение
abschließen
Laura hat ihr Studium vor vier Tagen abgeschlossen.
zamykać zawierać umowe
начать обучение
abschließen
skończył
начать обучение
hat abgeschlossen
badać dotykiem, palpacyjnie
начать обучение
abtasten
badał dotykiem
начать обучение
hat abgetastet
dzwonić
Może zadzwonimy do babci?
начать обучение
anrufen
Rufen wir vielleicht Oma an?
wzywać np. lekarza pacjenta
начать обучение
aufrufen
wezwał pacjenta
начать обучение
hat aufgerufen
uzgadniać wyłączać
начать обучение
ausmachen
pogodzili się wyłączył
начать обучение
habe ausgemacht
myśleć sądzić
начать обучение
denken
myślałem
начать обучение
ich habe gedacht
przyjąć, obsłużyć w kolejności
начать обучение
drannehmen
przeją obsłużył
начать обучение
hat drangenommen
polecać zlecać
начать обучение
empfehlen
Zaleciła poleciła
начать обучение
hat empfohlen
prowadzić
Jego praca poprowadziła go dookoła świata.
начать обучение
fûhren
Seine Arbeit hat ihn rund um die Welt geführt.
prowadziła np samochód
начать обучение
hat gefűhrt
cierpieć
Cierpię na depresję od 5 lat.
начать обучение
Leiden
Ich leide an der Depression seit fünf Jahren.
cierpiał
начать обучение
hat gelitten
zastanawiać się nad
Czy zastanawiałeś się kiedyś nad zmianą pracy?
начать обучение
nachdenken über
Hast du einmal über den Arbeitsplatzwechsel nachgedacht?
myślał o tym
начать обучение
hat nachgedacht
Poloz sie
начать обучение
sich hin legen
położył się
начать обучение
hat sich hingelegt
Nosić
начать обучение
Tragen
Nosiła
начать обучение
Sie hat getragen
robić
начать обучение
tun
zrobiliśmy
начать обучение
wir haben getan
sprawdzać rewidować
начать обучение
ûberprűfen
sprawdził
начать обучение
hat űberprűft
przestawić
начать обучение
umstellen
Ona się zmieniła
начать обучение
Sie hat umgestellt
przedsięwzięć podejmować
начать обучение
Unternehmen
podjął się
начать обучение
hat unternommen
badać
Muszę Pana zbadać.
начать обучение
untersuchen
Ich muss Sie untersuchen.
badał
начать обучение
hat unersucht
ustalać / uzgadniać
Planowanie imprezy wymknęło się spod kontroli. Musimy ustalić, kto co przygotuje.
начать обучение
vereinbaren
Die Partyplanung ist außer Kontrolle geraten. Wir müssen vereinbaren, wer was vorbereitet.
wyraził zgodę uzgodnił
начать обучение
hat vereinbart
zapomnieć
начать обучение
vergessen
zapomniał
начать обучение
hat vergessen
zwiększać powiększać
начать обучение
vergrößern
się powiększył
начать обучение
hat vergrößert
przypuszczać
Przypuszczam, że już wcześniej o tym wiedział.
начать обучение
vermuten
Ich vermute, dass er früher davon wusste.
podejrzewany
начать обучение
hat vermutet
rozumieć
Nie rozumiem, co mówisz.
начать обучение
verstehen
Ich verstehe nicht, was du sagst.
zrozumiał
начать обучение
hat verstanden
próbować
Spróbuj ugotować to sam!
начать обучение
versuchen
Versuch selbst das zu kochen!
próbował
начать обучение
hat versucht
odnosić
начать обучение
zurückbringen
odnioslem
начать обучение
zurückgebracht

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.