czasowniki nieregularne poziom a2

 0    54 карточки    Janusz1992
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
begin - began - begun
The play hasn't begun yet.
начать обучение
zaczynać się
Przedstawienie jeszcze się nie rozpoczęło.
bring - brought - brought
I've brought you your favourite toy.
начать обучение
przynosić
Przyniosłem ci twoją ulubioną zabawkę.
build - built - built
A new hospital is being built at the end of our street.
начать обучение
budować
Przy krańcu naszej ulicy budują nowy szpital.
catch cought cought
начать обучение
złapać
choose - chose - chosen
I didn't know which tie to choose for that shirt.
начать обучение
wybierać
Nie wiedziałem, który krawat wybrać do tej koszuli.
come came come
начать обучение
przychodzić
cost - cost - cost
That must have cost you dearly.
начать обучение
kosztować
To musiało cię drogo kosztować.
cut cut cut
начать обучение
ciąć
draw drew drawn
начать обучение
narysować
drink drank drunk
начать обучение
pić
drive - drove - driven
I have driven many cars in my life.
начать обучение
kierować
W swoim życiu prowadziłem już wiele samochodów.
eat ate eaten
начать обучение
jeść
fall fell fallen
начать обучение
upadać spadać
find - found - found
I still haven't found the right person.
начать обучение
znaleźć
Wciąż nie znalazłem odpowiedniej osoby.
fly flew flown
начать обучение
latać
get got got
начать обучение
dostać
grow grew grown
начать обучение
rosnąć
give gave given
начать обучение
dawać
hear heard heard
начать обучение
słyszeć
hit hit hit
начать обучение
uderzać
hold held held
начать обучение
trzymać
hurt - hurt - hurt
начать обучение
ranić urazić boleć
keep kept kept
начать обучение
trzymać zachować
know knew known
начать обучение
wiedzieć
leave left left
начать обучение
zostawić
lend - lent - lent
Dan has lent me his new camera.
начать обучение
pożyczać (coś komuś)
Dan pożyczył mi swój nowy aparat.
lose - lost - lost
начать обучение
gubić stracić
mean meant meant
начать обучение
znaczyć oznaczać mieć na myśli
meet met met
начать обучение
spotykać
pay paid paid
начать обучение
płacić
put put put
начать обучение
kłaść umieścić
read read read
начать обучение
czytać
ride rode ridden
начать обучение
jeździć
ring rang rung
начать обучение
dzwonić
run ran run
начать обучение
biec
sell sold sold
начать обучение
sprzedać
send - sent - sent
Have you received the postcard I sent you last week?
начать обучение
wysyłać
Dostałeś pocztówkę, którą wysłałem ci w zeszłym tygodniu?
show - showed - shown
I showed my painting collection to the guests.
начать обучение
pokazywać
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
shut - shut - shut
I've shut the window because it was getting cold in here.
начать обучение
zamykać
Zamknąłem okno, bo robiło się tutaj zimno.
sing sang sung
начать обучение
śpiewać
sit sat sat
начать обучение
siedzieć
sleep slept slept
начать обучение
spać
speak spoke spoken
начать обучение
mówić
spend spent spent
начать обучение
spędzać wydawać
stand stood stood
начать обучение
stać
steal stole stolen
начать обучение
kraść
swim swam swum
начать обучение
pływać
take took taken
начать обучение
wziąć
teach taught taught
начать обучение
uczyć
throw threw thrown
начать обучение
rzucać
wake woke woken
начать обучение
obudzić
wear - wore - worn
I wore this pair of jeans all through high school.
начать обучение
nosić
Nosiłem tę parę dżinsów przez całe liceum.
understand understood understood
начать обучение
rozumieć
win won won
начать обучение
wygrać

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.