czasowniki nieregularne

 0    28 карточки    monikaz52
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
być
Byłaś kiedyś w Paryżu?
начать обучение
be - was (were) - been
Have you ever been to Paris?
zaczynać
начать обучение
begin, began, begun
przynosić
Przyniosłem ci twoją ulubioną zabawkę.
начать обучение
bring - brought - brought
I've brought you your favourite toy.
kupić
начать обучение
buy, bought, bought
łapać, chwytać
начать обучение
catch, caught, caught
wybierać
Nie wiedziałem, który krawat wybrać do tej koszuli.
начать обучение
choose - chose - chosen
I didn't know which tie to choose for that shirt.
mieć do czynienia z
начать обучение
deal, dealt, dealt
robić
начать обучение
do-did-done
pić
Wypiłem za dużo kawy i teraz nie mogę spać.
начать обучение
drink - drank - drunk
I've drunk too much coffee and now I can't sleep.
prowadzić
начать обучение
drive-drove-driven;
jeść
Zjadłam twoją kanapkę.
начать обучение
eat - ate - eaten
I've eaten your sandwich.
spadać, upadać
начать обучение
fall-fell-fallen
czuć
Czułem się zażenowany całą tą sytuacją.
начать обучение
feel - felt - felt
I felt embarrassed by the whole situation.
znaleźć
Wciąż nie znalazłem odpowiedniej osoby.
начать обучение
find - found - found
I still haven't found the right person.
prognozować
Firma przewidziała niedawno 10-procentowy wzrost przychodów.
начать обучение
forecast - forecast - forecast
The company had recently forecast a 10 percent rise in revenue.
zapomnieć
начать обучение
forget-forgot-forgotten
dostawać
начать обучение
get-got-got/gotten
dawać
Dała mi prezent zapakowany w czerwony papier.
начать обучение
give - gave - given
She gave me a present wrapped up in red paper.
iść
Nie ma jej tu teraz, poszła do gabinetu kierownika.
начать обучение
go - went - gone
She's not here at the moment, she's gone to the manager's office.
mieć
Miałem w swoim życiu wiele samochodów, ale ten jest najlepszy.
начать обучение
have - had - had
I've had many cars in my life, but this one is the best.
słyszeć
Słyszałaś najnowszą plotkę?
начать обучение
hear - heard - heard
Have you heard the latest gossip?
wiedzieć
начать обучение
know-knew-know
kłaść
Położyłem głowę na poduszce i zasnąłem.
начать обучение
lay - laid - laid
I laid my head on the pillow and fell asleep.
uczyć się
Nauczyłem się wielu nowych słów z tej książki.
начать обучение
learn - learnt (learned) - learnt (learned)
I've learnt many new words from this book.
opuszczać
начать обучение
leave-left-left
pożyczać komuś
начать обучение
lend-lent-lent
pozwalać
Szef nareszcie pozwolił mi jechać na wakacje!
начать обучение
let - let - let
My boss finally let me go on holidays!
gubić, tracić
начать обучение
lose, lost, lost

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.