Czasowniki - 动词

 0    29 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
być
Jestem Polką.
начать обучение
chińskie czasowniki nie odmieniają się - wszystkie osoby mają tę samą formę
波兰人。
mieć
On ma jednego brata.
начать обучение
他有一个弟弟。
chcieć
Chcę napić się wody.
начать обучение
想 także oznacza "chcieć"
我要喝水。
musieć
Musisz zjeść zupę.
начать обучение
po chińsku zupę się "pije" konieczne jest zatem użycie czasownika "pić" - 喝
你得喝汤。
móc
Możesz przyjść jutro?
начать обучение
可以 także oznacza "móc"
你明天能来吗?
dawać
Daj mi proszę szklankę wody.
начать обучение
请给我一杯水。
iść, pójść
Chcesz iść do kina?
начать обучение
你想去电影院吗?
lubić
Lubię jeść czekoladę.
начать обучение
喜欢
爱 także oznacza "lubić", ale głównie w kontekście osób
我喜欢吃巧克力。
robić
Ona odrabia pracę domową.
начать обучение
她在做作业。
wiedzieć
On wszystko wie.
начать обучение
知道
他什么都知道。
szukać
Szukam pracy.
начать обучение
我在找工作。
jeść
On nie je owoców.
начать обучение
他不吃水果。
pić
Rano piję kawę.
начать обучение
早上我喝咖啡。
spać
Chce mi się spać.
начать обучение
睡觉
我要睡觉。
zwiedzać, pojechać do
Ona chce zwiedzić Paryż.
начать обучение
参观
她想参观巴黎。
dostawać
Wczoraj dostałam list.
начать обучение
收到
封 to klasyfikator używany do określenia korespondencji
我昨天收到了一封信。
używać
Jak używa się pałeczek?
начать обучение
筷子怎么用?
widzieć
Dzisiaj popołudniu idę do kina.
начать обучение
见 także oznacza "widzieć", ale głównie w kontekście widzenia kogoś
我今天下午去看电影。
przyjść
Przyjdź szybko!
начать обучение
快来吧!
rozmawiać
Z kim rozmawiasz?
начать обучение
说话
你跟谁说话?
mówić
Powiedział, że mnie nie kocha.
начать обучение
他说他不爱我。
sprzedawać
Ona sprzedaje książki.
начать обучение
书 oznacza zarówno jedną książkę, jak i więcej książek
她卖书。
kupować
On kupuje jabłka w supermarkecie.
начать обучение
他在超市买苹果。
płacić
Już zapłaciłam.
начать обучение
我已经付了。
pożyczać od kogoś
Mogę pożyczyć tę książkę?
начать обучение
我能借这本书吗?
tańczyć
Ona lubi tańczyć.
начать обучение
跳舞
她喜欢跳舞。
zamykać
Zamknij drzwi, proszę.
начать обучение
请关上门。
otwierać
Wejdź, drzwi są otwarte.
начать обучение
konstrukcja 是...的 służy podkreśleniu pewnej informacji, w tym przypadku tego, że drzwi są otwarte
进来,门是开的。
patrzeć
Codziennie ogląda telewizję.
начать обучение
他每天看电视。

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.