ćw. 68, 62-65, 59

 0    78 карточки    luuusi
Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
infractus pulmonum
начать обучение
multiplices
pneumonia
начать обучение
bilateralis
bronchitis
начать обучение
cum ulceratione
tuberculosis
начать обучение
in stadio fibrosis
infractus parietis
начать обучение
anterioris et apicis cordis
anaemia
начать обучение
secundaria gradus maioris
infractis
начать обучение
myocardii bis peractus
status
начать обучение
post ulcus duodeni
ulcera
начать обучение
ventriculi in anamnesi
status
начать обучение
post perforationem oesophagi
carcinoma
начать обучение
ventriculi cum metastasibus ad hepar
observatio
начать обучение
quoad tuberculosim
zanik rozpływowy kości
начать обучение
osteolysis
zwężenie oskrzeli
начать обучение
bronchiostenosis
zszycie nerki
начать обучение
nephrorrhaphia
opadnięcie trzewi
начать обучение
visceroptosis
naczyniak krwionośny
начать обучение
hemangioma
rozmięknienie czaszki
начать обучение
craniomalacia
bół śledziony
начать обучение
splenalgia
tworzenie się guza
начать обучение
oncogenesis
chirurgiczne złamanie kości
начать обучение
osteoclasis
niszczenie komórek nowotworowych
начать обучение
oncolysis
zastój jelitowy
начать обучение
enterostasis
zapalenie wątroby i nerek
начать обучение
hepatonephritis
zapalenie nerwów jelitowych
начать обучение
enteroneuritis
opadnięcie nerek
начать обучение
nephroptosis
zespolenie jelitowo - jelitowe
начать обучение
enteroenterostomia
nacięcie krtani i tchawicy
начать обучение
laryngotracheotomia
pęknięcie jelita
начать обучение
enterorrhexis
zwężenie naczyń
начать обучение
angiostenosis
choroba mózgu i nerek
начать обучение
encephalomyelopathia
lęk przed chorobą
начать обучение
nosophobia
zszycie wątroby
начать обучение
hepatorrhaphia
wycięcie trzustki i dwunastnicy
начать обучение
pancreatoduodenectomia
umocowanie żołądka i jelit
начать обучение
gastroenteropexis
tworzenie się raka
начать обучение
carcinogenesis
stwardnienie stawu
начать обучение
arthrosclerosis
stan zapalny żołądka i jelit
начать обучение
gastroenteritis
stan zapalny nosa i krtani
начать обучение
rhinolaryngitis
pęknięcie tętnicy
начать обучение
arteriorrhexis
nakłucie stawu
начать обучение
arthrocentesis
gruczolak przewodów żółciowych
начать обучение
cholangioma
chorobliwa obawa bólu
начать обучение
dolophobia
ból jelit
начать обучение
enterodynia
nakłucie osierdzia
начать обучение
pericardiocentesis
zapalenie stawów kręgosłupa
начать обучение
spondyloarthrosis
roszczep siatkówki
начать обучение
retinoschisis
choroba naczyń krwionośnych i serca
начать обучение
angiocardiopathia
wycięcie włókniakomięśniaka
начать обучение
fibromyosarcomectomia
zapalenie krtani i tchawicy
начать обучение
LARYNGOTRACHEITIS
złamanie zęba
начать обучение
odontoclasis
opadnięcie żołądka
начать обучение
ruina ventrigastroptosis
choroba zakaźna
начать обучение
coma cerebralis / comatis cerebralis
oparzenie głębokie
начать обучение
combustio profunda / combustionis profundae
przewlekły alkoholizm
начать обучение
aalcoholismus chronicum / alcoholismi chronici
niedokrwistość wtórna
начать обучение
anaemia secundaria / anaemie secundariae
rana cięta
начать обучение
vulnus incisivum / vulneris incisivi
migotanie napadowe
начать обучение
fibrillatio paroxysmalis / fibrillationis paroxysmalis
guz łagodny
начать обучение
tumor benignus / tumoris benigni
ostra grypa
начать обучение
influenza acuta / influenzae acutae
rozległe odmrożenie
начать обучение
congelatio extensa / congelationis extensae
nowotwór naciekowy
начать обучение
neoplasma infiltratum / neoplasmatis infiltrati
cukrzyca ukryta
начать обучение
diabetes latens / diabetae latentis
zejście śmiertelne
начать обучение
exitus letalis / exitus letalis
ciężki uraz
начать обучение
trauma grave / traumatis gravis
krwotok wewnętrzny
начать обучение
haemorrhagia interna / haemorrhagia internae
wada wrodzona
начать обучение
defectio congenita / defectionis congenitae
żółtaczka zakźna
начать обучение
icterus infectiosus / icteri infectiosi
poronienie pourazowe
начать обучение
abortus posttraumaticus / abortus posttraumatici
wycięcie całkowite
начать обучение
resectio completa / resectionis completae
zator mózgowy
начать обучение
embolia cerebralis / emboliae cerebralis
zatrucie pokarmowe
начать обучение
intoxicatio alimentaria / intoxicationis alimentariae
rozległe uszkodzenie
начать обучение
laesio extensa / laesionis extensae
drugi zawał
начать обучение
infractus secundus / infractus secundi
nabyty brak odporności
начать обучение
immunodeficientia acquisita / immunodeficientiae aquisitae
stwardnienie rozsiane
начать обучение
sclerosis multiplex / sclerosis multiplicis
złamanie otwarte
начать обучение
fractura aperta / fracturae apertae
obustronne zapalenie płuc
начать обучение
pneumonia bilateralis / pneumoniae bilateralis

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.