Crime and Punishment – Legal English; Zbrodnia i kara – angielskie słownictwo prawnicze

4.3  5    58 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
ludobójstwo
начать обучение
genocide
podrabiany
sfałszowane pieniądze
начать обучение
counterfeit
counterfeit money
grzywna
narzucić komuś grzywnę
начать обучение
fine
to impose a fine on sb
warunkowe zwolnienie z więzienia
начать обучение
parole
łapówkarstwo i korupcja
начать обучение
bribery and corruption
wykroczenie
popełnić wykroczenie
начать обучение
offence
to commit an offence
nadzór kuratorski / probacja
oddać kogoś pod nadzór kuratorski
начать обучение
probation
to put sb on probation
+51 карточка
Урок является частью курса
"TOLES - przygotowanie do egzaminu"
(всего 404 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.