conflicts and problems

 0    20 карточки    alicjakatarzynska
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
maltretowanie, wykorzystywanie
начать обучение
abuse
znęcać się nad kimś
начать обучение
abuse sb
kłócić się
начать обучение
to quarrel / to argue/ to fight
szlaban (o ukaranym nastolatku)
начать обучение
be grounded
być surowym wobec kogoś
начать обучение
be strict with sb
zachowywać się dziecinnie
начать обучение
behave childishly
przemoc domowa
начать обучение
domestic violence
upokorzyć kogoś
начать обучение
humiliate someone
mieć romans
начать обучение
to have an affair
zachowywać się jak małe dziecko
начать обучение
behave like a little kid
oszukiwać, zdradzać
начать обучение
cheat on sb
rzucić kogoś
начать обучение
dump/leave somebody
pokłócić się
начать обучение
have an argument/a fight/a row
stracić panowanie nad sobą
начать обучение
lose one’s temper
burzliwy związek
начать обучение
love-hate/stormy relationship
zadawać się z niewłaściwymi ludźmi
начать обучение
mix with the wrong people
negocjować z kimś
начать обучение
negotiate with someone
nadopiekuńcza
начать обучение
overprotective
uciec z domu
начать обучение
run away from home
traktować kogoś jak małe dziecko
начать обучение
treat sb like an infant

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.