conditionals and other

 0    26 карточки    kwiateklucja
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
zero conditional
начать обучение
if+present simple, present simple
first Conditional
начать обучение
if+present simple, will+infinitive (present)
second conditional
начать обучение
if+past simple, would+infinitive (present)
third conditional
начать обучение
if+past perfect, would+ infinitive (perfect)
jeżeli nie (if not)
начать обучение
unless
pod warunkiem, że
начать обучение
providing/ provided (that)
dopóki, pod warunkiem
начать обучение
as long as
W przypadku, jeżeli
начать обучение
in case
co jeśli
начать обучение
what if
zakładając, że
начать обучение
suppose/ supposing
w przeciwnym razie
начать обучение
otherwise
gdyby nie
начать обучение
but for
a wtedy (twierdzenia)
начать обучение
and
a wtedy (przeczenia)
начать обучение
or (else)
choćby
начать обучение
even if
chciałbym/ szkoda że nie
начать обучение
wish/if only
lepiej żeby
начать обучение
had better
must>had better>should/ought to
had better+ infinitive (present)
wolałbym
odniesienie do siebie w teraźniejszości lub przyszłości
wołałabym zrobić to jutro
начать обучение
would rather
would rather+ infinitive (present)
i would rather do it tomorrow
wolałbym
w odniesieniu do siebie w przeszłości
wolałabym nie iść tam wczoraj
начать обучение
would rather
would rather+ present perfect
i would rather not have gone there
wolałbym ... niż...
w odniesieniu do siebie w teraźniejszości lub przyszłości
bardziej wolę obejrzeć komedię niż thriller
начать обучение
would rather... than...
would rather+ infinitive (present), than+ (infinitive (present))
i would rather watch a comedy than (watch) a thriller
wolałbym
w odniesieniu do innych w teraźniejszości lub przyszłości
wolałbym żeby ona została w domu
начать обучение
would rather
would rather+ past simple
i would rather she stayed at home
wolałbym
w odniesieniu do innych w przeszłości
wolałbym żeby on został wczoraj z nami
начать обучение
would rather
would rather+ past perfect
i would rather he had stayed with us yesterday
woleć niż
continous
wolę grać w piłkę nożną niż w koszykówkę
начать обучение
prefer, to
i prefer playing football to playing basketball
woleć niż
simple (general preference)
wolę jeśc ryby niż mięso
начать обучение
prefer, rather than
i prefer to eat fish rather than eat meat
woleć
porównanie rzeczowników
wolę piłkę nożną od koszykówki
начать обучение
prefer
i prefer football to basketball
woleć
speceific preference
wolę iśc do domu pieszo, a nie jechać autobusem
начать обучение
prefer
i would prefer to walk home rather than take the bus

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.