colin rose 3

 0    68 карточки    joannajaworska8
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
polegać na
możesz polegać na swoim przewodniku
начать обучение
rely on
you can rely on your guide
korzyść
jest jedna wielka zaleta w byciu mamą
начать обучение
advantage
ther’s one big advantage of being a mather
rodzaj
jaki rodzaj powinienem wybrać?
начать обучение
sort
what sort should I get?
bagażnik
начать обучение
boot
kierownica
начать обучение
steering wheel
dżdżownica
начать обучение
worm
Wąż ogrodowy
начать обучение
hose
szklarnia
начать обучение
green hous
opiekować się
opiekowałeś sie nim bardzo dobrze
начать обучение
look after
you looked after him wery well
obok siebie na wzajem
начать обучение
next to each other
Kilka
tam jest kilka miejsc
начать обучение
couple of
there is couple of seats over there
to przyjemność
начать обучение
it is a pleasure
przybył
начать обучение
arrived
powinno się coś
powinieneś zadzwonić do swoich rodziców
начать обучение
ought to
you ought to ring your parents
wspaniały
начать обучение
splendid
szkoda
jaka szkoda
начать обучение
pity
it’s a pity
cudowny
начать обучение
marvellous
trudno to sobie wyobraźic
начать обучение
It’s difficoult to imagine
przez kilka chwil
начать обучение
for a few moments
Nieco dalej
начать обучение
A little further on
skała
начать обучение
rock
strumień
начать обучение
stream
beczka
начать обучение
barrel
obrus
начать обучение
tablecloth
gospoda
начать обучение
inn
starożytny
начать обучение
ancient
błyszczeć
начать обучение
gleam
na co masz ochotę?
начать обучение
what do you fancy?
co byś powiedziała na odmiane?
начать обучение
how about a change?
na wszelki wypadek
начать обучение
just in case
w sam raz
начать обучение
just in time
płot
начать обучение
fence
gleba
начать обучение
earth
łopata
начать обучение
spade
taczki
начать обучение
wheelbarrow
Wąż
начать обучение
hose
kosiarka
начать обучение
mower
stawek
начать обучение
pond
strumień
начать обучение
stream
Dziki kwiat
начать обучение
wild flower
szczęśliwie
начать обучение
happily
zamykać na klucz
начать обучение
to lock
pozwól mi go nosić
начать обучение
let me carry it
to miło z Twojej strony
начать обучение
that’s nice of you
to jest super wybór
начать обучение
this is a super choice
spójrz tylko na ten widok
начать обучение
just look at that view
Wiem, że ci się spodoba
начать обучение
I know you will like it
leżak
начать обучение
sunbed
skały
начать обучение
rocks
linijka
начать обучение
ruler
kula ziemska
начать обучение
globe
absolwent
начать обучение
graduate
krajobraz
начать обучение
countryside
przedstawic
начать обучение
introduce
bez smaku
начать обучение
tasteless
prawie pewna
начать обучение
fairly certain
łopata
начать обучение
shovel
Wąż ogrodowy
начать обучение
Garden hose
grabie
начать обучение
rake
szopa
начать обучение
shed
cegła
начать обучение
brick
igła
начать обучение
needle
nasienie / ziarnko
начать обучение
seed
widły
начать обучение
pitchfork
zapałka
начать обучение
match
taczka
начать обучение
a wheelbarrow
trawnik
начать обучение
lawn
kosiarka
начать обучение
mower

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.