Chemia Nowa Era: Substancje i ich przemiany

 0    28 карточки    kamilaleciejewska
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Substancja chemiczna
начать обучение
to materiał, z którego zbudowane jest ciało fizyczne (przedmiot, organizm). Substancje mają określone charakterystyczne cechy.
właściwości
начать обучение
Są to określone charakterystyczne cechy substancji. Wyróżniamy właściwości: fizyczne i chemiczne
Substancje możemy podzielić na:
начать обучение
proste zwane pierwiastkami chemicznymi (nie można ich rozłożyć na prostsze za pomocą reakcji chemicznych) i złożone – związki chemiczne (które składają się co najmniej z dwóch pierwiastków połączonych trwale ze sobą)
Gęstość
начать обучение
to stosunek masy substancji do jej objętości.np. gęstość żelaza wynosi 7,87 g/cm3 to oznacza, że próbka o objętości 1 cm3 ma masę 7,87 g.
wśród pierwiastków wyróżniamy:
начать обучение
- metale - np. Fe, Cu, Na, K, Ca, Mg, Zn, Sn, Al, Pb, Ag, Au - niemetale – np. H, O, N, Cl, C, S, P, Br, Ar, He, Ne
pierwiastki opisuje się
начать обучение
symbolami (N, C, Mg, O, Cu)
związki chemiczne opisuje się
начать обучение
wzorami (CuO, FeS, NaOH, H2O).
mieszaniny
начать обучение
W przyrodzie substancje w postaci „czystej” występują rzadko, często tworzą mieszaniny (powstają po zmieszaniu dowolnych ilości co najmniej dwóch substancji)
mieszaniny jednorodne
начать обучение
nie można rozróżnić ich składników
mieszaniny niejednorodne
начать обучение
można rozróżnić składniki
Substancje chemiczne podlegają przemianom, które dzielimy na:
начать обучение
zjawiska fizyczne – przemiany, w których nie powstają nowe substancje reakcje chemiczne - przemiany, w których powstają nowe substancje.
Powietrze to mieszanina gazów:
начать обучение
pierwiastków – składników o stałej zawartości (tlen -21%, azot – 78%, gazy szlachetne: argon, hel, neon, ksenon) związków chemicznych - składników o zmiennej zawartości (woda- para wodna, tlenek węgla(IV))
Tlenki to
начать обучение
to związki chemiczne powstałe w reakcji tlenu z innymi pierwiastkami (metalami i niemetalami). metal + tlen -> tlenek metalu niemetal + tlen -> tlenek niemetalu
Skutki zanieczyszczeń powietrza:
начать обучение
dziura ozonowa, smog, kwaśne opady, zwiększenie efektu cieplarnianego.
Reakcja charakterystyczna
начать обучение
reakcja chemiczna, która umożliwia identyfikację danej substancji (np. mętnienie wody wapiennej pod wpływem tlenku węgla (IV))
Reakcje chemiczne
начать обучение
to takie przemiany, w wyniku których otrzymujemy nowe substancje.
Substraty reakcji
начать обучение
to substancje wzięte do reakcji chemicznej ulegające przemianom chemicznym (zapisujemy je z lewej strony równania reakcji).
Produkty reakcji
начать обучение
to substancje otrzymane w reakcji chemicznej (zapisujemy je z prawej strony równania reakcji)
Reagenty
начать обучение
to substancje biorące udział w reakcji (substraty i produkty)
Równanie reakcji
начать обучение
to schematyczny zapis przebiegu reakcji chemicznej.
Reakcja syntezy (reakcja łączenia) polega na
начать обучение
łączeniu kilku substancji (substratów) w jedną substancję (produkt).
Reakcja analizy (reakcja rozkładu) polega na
начать обучение
rozkładzie jednej substancji (substratu) na kilka substancji prostszych (produktów).
Reakcja wymiany polega na tym, że
начать обучение
z kilku substratów (substancji) powstaje kilka produktów (innych substancji).
Reakcje chemiczne dzielimy biorąc pod uwagę:
начать обучение
1. typ reakcji reakcja syntezy: kilka substratów → jeden produkt reakcja analizy: jeden substrat → kilka produktów reakcja wymiany: kilka substratów → kilka produktów 2. efekty energetyczne: egzoenergetyczne i endoenergetyczne
egzoenergetyczne to reakcje, w których
начать обучение
energia wydziela się do otoczenia (np. na sposób ciepła lub w postaci światła) przykładem takich reakcji są reakcje spalania
endoenergetyczne to reakcje, które
начать обучение
zachodzą dzięki dostarczeniu energii z otoczenia przykładem takich reakcji są reakcje rozkładu
właściwości fizyczne to
начать обучение
stan skupienia, barwa, połysk, gęstość, twardość, rozpuszczalność w wodzie, temperatura wrzenia i topnienia, przewodnictwo elektryczne i cieplne
własciwości chemiczne to
начать обучение
zapach, smak, palność, aktywność chemiczna

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.