Cechy stylu biblijnego

 0    11 карточки    karolina323
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Styl biblijny
начать обучение
-typ języka, który wykształcił się przez wieki tłumaczenia biblii na j. polski
Język biblii
начать обучение
-jest specyficzny, podniosły, niepowtarzalny ponieważ Biblia to księgi święte, które powstały przy udziale Boga-autora i pierwotnego nadawcy (zapisali ludzie będący pod natchnieniem)
Specyfika języka:
начать обучение
-metafory, -symbole, -przypowieści, -alegorie, (nie jest to wypowiadanie się wprost)
Słownictwo Biblii:
начать обучение
1. Jest podniosłe nacechowane emocjonalnie i archaicznie. 2. Patetyczne połączenia wyrazów (np. dokonywać oczyszczenia, oddać pokłon) 3. Dawne formy fleksyjne (np. rzekę- powiem, mię-mnie) 4.-Biblizmy- wyrazy wyraźnie związane z tekstem Biblii (np. alleluja, zaprawdę, rabbi) -związki frazeologiczne pochodzące z Biblii (np. droga krzyżowa) -nazwy własne (np. Mojżesz, Izajasz, Sodoma, Gomora)
Semityzmy
начать обучение
-biblizmy bezpośrednio odnoszące się do realiów życiowych i kulturowych z okresu opisywanego w Biblii. Oznaczają przedmioty miejsca zwyczaje.
(np. Jahwe, rabbi)
Inwersja
начать обучение
szyk przestawny -orzeczenie+podmiot ("rzekł Pan do Abrahama") -orzeczenie po dopełnieniu ("nie samym chlebem żyje człowiek") -czasownik na końcu zdania ("oko moje nie wróci się") -przymiotnik po rzeczowniku (krzak gorejący)
Pararelizm składniowy
начать обучение
- polega na budowaniu kolejnych zdań albo części zdania w podobny sposób
(np. "w gniewie Twoim nie karć mnie, w zapalczywości Twojej nie stróż się")
Anafora/ epifora
начать обучение
- powtarzanie tego samego na początku/ końcu wersów, zdań, akapitów
Spójniki:
начать обучение
i, a, oraz- najczęściej wprowadzają wypowiedź lub nowy obraz.
Zaimki dzierżawcze:
начать обучение
mój, twój, jego, jej- często występują tam gdzie są nie potrzebne ponieważ z kontekstu zdania można domyśleć się o co chodzi
"Błogosławiony Pan, opoka moja, który ćwiczy moje ręce do bitwy, moje palce do wojny."
Składnia współrzędna -PARATAKSA
начать обучение
- zdania współrzędnie złożone przeważają nad podrzędnie złożonymi, kolejne człony składowe dodawane są za pomocą spójników oraz po przecinku

Biblia z Fiszkoteką!

Styl biblijny wywodzi się ze świętej księgi, jaką dla osób wierzących jest Biblia. Pismo święte to zbiór ksiąg, które zostały spisane w językach hebrajskim, aramejskim i greckim. Języki te są uważane przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Obecnie Biblia jest przetłumaczona na prawie wszystkie języki na świecie. Poszczególne części pisma świętego posiadają odmienne znaczenia dla różnych wyznań. Na biblię chrześcijańską składa się Nowy i Stary Testament, a biblia hebrajska obejmuje tylko Stary Testament. Biblia jest napisana w charakterystyczny sposób i posiada bardzo charakterystyczny, podniosły styl. Stylizacja biblijna jest stosowana także w innych utworach literackich. Aby dokładnie poznać cechy stylu biblijnego, zapraszamy do lekcji przygotowanej przez Fiszkotekę.

Styl biblijny - cechy

Styl zastosowany w Biblii jest ciężki do jednoznacznego określenia. Wynika to przede wszystkim z wielogatunkowości tej księgi. Różnorodność stylistyczna jest więc bardzo duża, mimo to podstawowe cechy stylu biblijnego to: wypowiedź często następuje w formie nakazu, polecenia lub zakazu, często stosowany jest podniosły i patetyczny ton wypowiedzi. Dodatkowo w tekstach można odnaleźć wiele symboli i alegorii, a także występują środki stylistyczne wpływające na emocje odbiorcy. Często występują także różne rodzaje paralelizmu, na przykład: paralelizm składniowy, czy leksykalny. Koniecznie sprawdź lekcje: Cechy stylu biblijnego i poznaj więcej cech charakterystycznych dla tej świętej księgi.

Nauka za pomocą fiszek

Fiszki to idealny sposób na szybką i skuteczną naukę. Nasza metoda opiera się na tradycyjnych fiszkach opracowanych w atrakcyjnej, interaktywnej formie. Zaletą naszej formuły nauki jest fakt, że można przyswajać wiedzę za pomocą wszystkich zmysłów. Fiszki nadają się do niemal wszystkich dziedzin. Będą więc idealne do nauki czym jest styl biblijny Możesz być pewien, że z nami za długo zapamiętasz wszystkie cechy charakterystyczne dla Biblii i przez długi czas będziesz pamiętasz, jakie są alegorie biblijne i rodzaje paralelizmów. Dołącz do nas i zobacz, że nauka z Fiszkoteką naprawdę daje efekty! Polecamy także nasze inne lekcje: 5 przykazań kośćielnych, 7 darów ducha oraz warunki dobrej spowiedzi.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.