camping 11/12

 0    59 карточки    lukaszkalicki
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
bojowy patrol powietrzny
начать обучение
combat aerial patrol
bojowa misja poszukiwawcze ratunkowa
начать обучение
combat search and rescue
ewakuacja lub transport chorych
начать обучение
medevac casevac
start w trybie awaryjnym
начать обучение
scramble
łopata wirnika
начать обучение
rotor blade
lina nośna
начать обучение
A sling
ładowność
начать обучение
payload
wciągarka
начать обучение
winch
101 pododdział zapewnia środku powierzone dla
начать обучение
The 101st helicopter detachment provides air assets
składa się z 8 smiglowcow
начать обучение
it is made up of 8 cougar helicopters
działko zewnetrzne
начать обучение
outboard cannon
załoga pracuje w 24 godzinnym systemie zmianowym
начать обучение
the crew folllows a 24-hour shifts pattern
skoszone pole
начать обучение
harvested field
dostepne
начать обучение
available
sanitariusz
начать обучение
paramedic
ustawić obronę wokol
начать обучение
To set up A perimeter defence
ostrzelac ogniem zaporowym
начать обучение
To lay down supresive fire
przejąć kontrolę nad
начать обучение
take control of
określić rozmiar obrazen
начать обучение
define The extent of injuries
zablokowane drogi oddechowe
начать обучение
blocked airways
nieprzytomny
начать обучение
unconscious
odzyskać przytomnosc
начать обучение
regain consciousness
możliwe zlamanie
начать обучение
possible fracture
obfite krwawienie
начать обучение
profuse bleeding
płytki oddech
начать обучение
shallow respiration
poprosić o transport medyczny
начать обучение
request casevac
izba chorych
начать обучение
sick bay
tabletki oczyszczające wode
начать обучение
water purifying tablets
środek odstrasszajacy owady
начать обучение
insect repellent
pecherz
начать обучение
blister
spuchniety nadgarstek
начать обучение
swollen wrist
swedzi
начать обучение
itches
ukaszony
начать обучение
bitten
uzadlila mnie osa
начать обучение
i was Stung by wasp
recepta
начать обучение
prescription
odwodnienie
начать обучение
dehydration
skrecona kostka
начать обучение
twisted ankle
załóż opatrunek polowy
начать обучение
put on/apply field dressing
środki pierwszejpomocy
начать обучение
first aid measures
sprawdź czy oddycha
начать обучение
check for breathing
sprawdź puls
начать обучение
check the pulse
jeśli ranny nie odpowiada
начать обучение
if the casuality does not respond
przejdź do kroku 3
начать обучение
proceed to step 3
przepriwadzic sztuczne oddychanie
начать обучение
To ventilate
usuwać ubranie przyschniete do rany
начать обучение
remove clothes stuck to the wound
zastosować pierwszą pomoc
начать обучение
to administer first aid
jeśli podejrzewasz złamanie kregoslupa
начать обучение
if A broken back is suspected
unieruchom głowę i szyje
начать обучение
immobilise your head and neck
opaska uciskowa
начать обучение
tourniquet
ranny krwawi z otwartej rany
начать обучение
cassullity is bleeding from open wound
noga rannego jest częściowo amputowana
начать обучение
the wounded leg is partly amputated
potrzasnij nim delikatnie
начать обучение
shake it gently
udroznij drogi oddechowe
начать обучение
clear an airway obstruction
miejsce wypadku
начать обучение
scene of the road accident
nie próbuj czyścić rany
начать обучение
do not attempt to clean the wound
zauważ węzeł na środku opattunku
начать обучение
tie a knot in the center of the dressing
uciskaj opatrunek
начать обучение
apply pressure on the dressing
ułóż rannego w pozycji siedzacej
начать обучение
position the casualty in the sitting position
wydaje się że ma ranę klatki piersiowej
начать обучение
he appears to have a chest wound

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.