CAE 1276 - 1300

 0    25 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
powrót do zdrowia
Powrót do zdrowia po poważnej operacji, takiej jak twoja, może zająć dużo czasu.
начать обучение
recovery
Recovery can take a long time after a big operation like yours.
relikwia
również: relikt
Archeolodzy znaleźli relikwię w starożytnej świątyni.
начать обучение
relic
Archaeologists found a relic at the ancient temple.
panowanie
Panowanie obecnego króla trwa od 10 lat, ale jego ojciec rządził przez 50!
начать обучение
reign
The reign of the current king has been ten years, but his father ruled for fifty!
postrzegać
Jesteś kimś, kogo postrzegam jako bardzo inteligentnego. Wiesz coś na temat tego zagadnienia?
начать обучение
regard (as)
You're someone I regard as being very intelligent. Do you know anything about this topic?
regulacja, rozporządzenie
Nowe regulacje mówią, że samochód musi być zarejestrowany, by można było zaparkować go na ulicy.
начать обучение
regulation
The new regulations say that your car must be registered to park on the street.
replika
To nie jest oryginalna "Mona Lisa". To tylko replika.
начать обучение
replica
This isn't the genuine "Mona Lisa". It's just a replica.
niezachwiany
Polityk był niezachwiany w swojej walce o szerzenie tolerancji wśród swojego elektoratu.
начать обучение
resolute
The politician was resolute in his fight to spread tolerance in his electorate.
+18 карточки
Урок является частью курса
"Słownictwo do CAE"
(всего 1 500 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.